Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de website van 4youwebshops.nl
Ons vestigingsadres is Saffierstraat 211 2403XS Alphen aan den Rijn
Ons postadres is Saffierstraat 211 2403XS Alphen aan den Rijn
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 55502466
Ons B.T.W.-nummer is NL82851347803

Privacyverklaring
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
4youwebshops.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van 4youwebshops.nl. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.horecakleding4you.nl) van 4youwebshops.nl gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat 4youwebshops.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Gebruik persoonsgegevens
(Door u verstrekte gegevens)

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij gebruiken daartoe een beveiligde verbinding.

Om het winkelen bij 4youwebshops.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij 4youwebshops.nl een bestelling plaatst worden uw gegevens veilig opgeslagen. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van deze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
uw NAW gegevens – uw telefoonnummer – uw e-mailadres – uw geslacht.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming alleen doorgeven aan zorgvuldig geselecteerde partners die nodig zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening (zoals het verzenden en/of betalen van uw bestelling). Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Het betreft de volgende persoonsgegevens: uw NAW gegevens – uw e-mailadres. Buiten dit worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw: NAW gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
4youwebshops.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens na het plaatsen van een order. Na het plaatsen van een order is de bewaartermijn 7 jaar t.b.v. de debiteuren administratie en de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar hiervoor. Dit betreft, NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens. Persoonsgegevens via website. Als u geen order geplaatst hebt, dan worden er geen gegevens opgeslagen behalve gegevens die via een cookie verzameld worden. Zie ook hieronder. Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Deze gegevens bestaan uit;

Google Analytics
Wanneer iemand https://www.horeckleding4you.nl bezoekt gebruiken wij de dienst van een derde partij, Google Analytics, om standaard internet log informatie te verzamelen en details van gedragspatronen van bezoekers. We doen dit om dingen te achterhalen zoals het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de website Deze informatie wordt alleen gebruikt op een manier waardoor niemand wordt geïdentificeerd. Wij doen geen enkele poging, en staan Google dit ook niet toe, om de identiteit vast te stellen van diegenen die onze website bezoeken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@4youwebshops.nl o o per post naar 4youwebshops.nl – Saffierstraat 211 – 2403XS – Alphen aan den Rijn. Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een account bij4youwebshops.nl beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren.

Beveiliging SSL
Als u een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. Onze webshop is beveiligd middels een SSL-certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server (van de website) en een internet browser (zoals Chrome of Internet Explorer). Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live geëncodeerd worden bewaard, waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Op deze manier kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, creditcardnummers en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die beveiligd zijn met een SSL certificaat.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met op via info@4youwebshops.nl

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Winkelwagen